Küçük Çamlıca Mah. Bodrumi Cami Çıkmazı Sk. No:2/1 Üsküdar, İstanbul
Pzt - Cum : 08:00 - 18:00
0216 414 03 03 (Pbx)

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ

Veri Sorumlusu olarak Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. müşterileri için kişisel web siteleri, kişisel web siteleri dünya çapında web siteleri, kişisel web siteleri, dünya çapında web siteleri. Kişisel güvenlik işlenmesi ve güvenlik süreçleri için işbu Politika ve Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş. ülke ülkesi diğer yazılı politikalar ile yönetimilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, Potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği icinde oldugumuz Kurum çalışanlarının, dahil oldugumuz Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişiselleştirdiği bilgiler.      

Bu teklifida, 669800 Kanun ve ilgili bilgiler gereğince kişiselleştirilmiş işlenmesi ve planlama için Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş. yapılmakta olan ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

Bu Politika'da kişiselleştirilmiş işlenmesi analizciler için Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'nin benim için bir şeyler açıkladığını istiyorum.

 • Kişisel planlama rıza dayalı işlenmesi,
 • Kişiselleştirme hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
 • Kişiselleştirmeyi doğru ve sunarken güncel tutma,
 • Kişiselleştirme, açık ve meşru planlama için işleme,
 • Kişiselleştirilmiş işlendiği, planlama ve ölçülü işleme,
 • Kişisel bilgiler ile ilgili beklentileri veya işlendikleri amaç
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
 • Kişisel güvenlik önlemleri için gerekli güvenlikleri alma,
 • Kişisel işlem işleme amaçlarının yapılması ve uygulamasının yapılması, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özelleştirme kişiselleştirme işleme ve koruma.

2. POLİTİKA'NIN AMACI

Bu Politika'nın temel hedefi, Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. açık hüzuka uygun bir kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel korunma durumunun hedefleri açıklanmasına odaklanılıyor açıklanıyor hedefliyor, bu kapsamlıda üyelerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, bizim şirketimiz, ortak kurumumuz ve çalışanlarımız ve üyelerimizdeki benzerlik üyeliği.   

3. POLİTİKA'NIN KAPSAMI

Bu Politika; temizleme, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz, müşteri adaylarımız, üyelerimiz ve çalışanlarımız ve üçüncü kişilerle otomatik olarak ya da herhangi bir veri kaydı kayıt sayfanızdaki kayıtla otomatik olmayan yollarla işlenen tümüyle kişiselleştirilmiş şekildedirdir.

4. POLİTİKA'NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. politikanda 20 Haziran 2018 tarihinde hazır konulmuştur. Bu Politika, Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. internet sitesinde (www.teamlog.com.tr) yayınlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili bilgisini açar.      

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. ; KVK Kanunu'nun 12. maddesinin uygun şekli, işlemede olduğu durumlarda kişiselleştirilmiş hukuka aykırı'nın işlenmesini, verisini hukuka aykırı olarak bulabilir ve muhafazasını istediğiniz için yapabilirsiniz. 

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , kişisel güvenlik hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknik yönetim ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler istiyor. 

5.1.1. Teknik Tedbirler

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. önceden kişiselleştirilmiş hukuka   

 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. yerleşik veri işleme sistemi.   
 • Alınan teknik planlama periyodik olarak iç denetim masası gereği ilgilisine rapor edilir.
 • Teknik çözümler departmanlar için bu konuda bilgili personelimizde bulunduğumuz yerler ve bu konuda danışmanlıklardan destek alınmaktadır.

5.1.2. İdari Tedbirler

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. kişiselleştirilmiş hukuka uygun işlenmesi için kişiselleştirilmiş yönetim önlemleri:   

 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. güvenlik, kişisel güvenlik hukuku ve kişisel güvenlik hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda yönlendirilmekte ve eğitiliyor.   
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'ninyürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme hedefi; envanteri ve eklerine uygun olarak analiz yapıyor. 
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. kişisel veri işleme ortamı; bu faaliyetlerin KVKK'nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun şartına göre yerine getirilecek olan şartler, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. önceden belirlenmiş politikalar ve bağlılara bağlanmış olup, bir iş birimidir.      
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. içeriğini bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili yönetim ve yönetim, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize ediyor. İş Birimi bazında öğrenme ilkesi gerekliliklerin açıklanması, farkındalık yaratılması, bu hususların denetimini ve uygulamasının sürekliliğini sağlamak için gerekli olan yönetim kuruluĢu şirket içi politikalar, rehberler ve eğitimler yapabiliyor.   
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile çalışanlar arasında hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel bilgiler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalık yaratmaya yönelik planlama planlama konusunda. 

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. gelecekteki gizlilik Etki Analizi.   

 • Kişisel veri içeren yeni projelerde
 • Kişisel veri aktarılan seçim seçiminden önce
 • Pazarlama pazarlama pazarlama aktiviteleri
 • Bir dünyada sözümüzün geleceği

Gizlilik Etki Analizi, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. Veri Koruma Sorumlusu onayına tabidir.   

5.1.3. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , kişisel temizleme temizlemeeyi veya yetkisiz bir şekilde açıklanmasını, kullanmaini, aktarmayı, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş sistemlerini nezdinde veri sızıntılarını yönlendirerek veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı kullanmak için; korunacak verinin sınıfı, niteliği, özellikleri ve uygulama. 

5.1.4. Teknik Tedbirler

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. onları kişiselleştirerek hukuka aykırı kullanarakini engellemek için alınan   

 • Siber güvenlik alanında ordusu teknik olarak alınabiliyor.
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. her şeyi özel bölüm özelinde bağlı hukuksal uyumluluğunu açıklamak. 
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara bağlanabilmesi uygulanmakta, hesaplar kapatıldı.
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. içi işleyiş gereğince alınan teknik verilerle ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risklerden cetvelle ilgili hususlar belirlenerek değerlendiriliyor.   
 • Virüs koruma sistemleri, veri güvenliği ve güvenlik duvarı içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik olarak destek alınabilir.
 • Kişiselleştirilmiş web sitemizdeki web sitemizdeki kişisel bilgiler, kişiselleştirilmiş web sitenizin web sitesinde, web sitenizdeki web sitenizdeki web sitenizdeki web sitenizdeki web sitenizdeki web sitenizdeki siteye, web sitenize, web sitenize, web sitenize, web sitemize, web sitemize göre düzenlenmiş.

 

5.1.5. İdari Tedbirler

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı kullanma engellemek için alınacak idari tedbirler konusunda eğitilmiştir.
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. içeriğini onu bir bölüm özelinde, kişisel veri işleme sürecileri kuruluyor, hukuki uyum, şirket içi kişisel verilere göre ve yetkilendirme sürecileri uygulandı.   
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile çalışanlar arasında imzalanan sözleşmelerde hukuka uygun kişisel veri işleme faaliyetinin kapsamı anlatılmakta ve bu konudalara uygun davranılacağına dair taahhütler vardır.   
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. onunda, kişisel planlama hukuka uygun olarak aktarıldığı yerde ile; kişisel güvenlik aktarımı, kişisel güvenlik yönetimi, güvenlik önlemleri alabına ve kendi kuruluşlarında bu önlemlere uyulmasını sağlayabilmektedir. 

5.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. yerleşik Kişisel Veri Gizlilik Yöneticisi içerir. Kişisel Veri Gizlilik Yöneticisi, veri sorumlusu olan Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. adı, Kanunun 12. maddesinden istediğin şartı, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin yapılması yapılması, denetleyici kurulmasını istiyoruz. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi'ne bildirilmekte ve Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi, bu hususlar nezdinde olmasını istediği aldırıyor. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş.         önceden kişiselleştirilmiş bir ortamda hizmet veren bir hizmetçi açık alan hizmet ve hizmet alanımızın açık olayı, kişisel hizmetlerin hukuka uygun ve uygun şekilde planlandığı yerlerde firmalar ile kişisel hizmetlerin yönlendirilmesi, açık olanların yönetilmesi, yönetmeliklerin yönetilmesi ve yönetim kurullarının alacağına ve kendi üyelerini bu alanda yer alabilmesi için kılınmasında Gerekiyor.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , KVK Kanunun 13. maddesi gereğince ilgili kişi talep edilirse, cevap verilsin, sorun değil, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve kanunda istediği şekilde yönetilebilir. Bu sözlüklere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması mümkündür. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. yerinde bu alandaün uygulanmasını yapabiliyor.     

Kişisel veri sahiplerinin bulunduğu sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi bağlı olan, yazılı veya açık elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi var Team Lojistik Hizmetleri A.Ş.'ye daha önce bildirilen ve Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. nin Sisteminde Kayıtlı Bulunan elektronik posta adresinde en uygun ya da uygulama amacı yönelimli bir Yazılım ya da Uygulama Oteli Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş 'ye kimlikleri teyit Edilebilir Bir yöntem iletilerini ayarla Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. , talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.        Bu hususta detaylı açıklama yapıldı, bu politikanın 20. maddesinde yapıldı.

Kişisel veri yönetimi, bu işlemlere uygun, uygun müşteri hizmetleri, müşteri hizmetleri, kişisel işçilik süreçleri, müşteri hizmetleri, müşteri hizmetleri vb.

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile birtakım şahsi verilere, hukuka aykırı olarak işlenebiliyorsa buralarda mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski merkezindeki önem önemsiz atfedilmiştir. Bu veri; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafetler, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik anlayışı bilgini ve genetik kuralı.

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından, KVK Kanunu ile “özelleşmiş” olarak adlandırılmış ve hukuka uygun olarak işlenen özelleşmiş kişisel kişisel müzede korunmuş olabilir. Bu ekipda, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. ekibi, personal Müşteri Hizmetleri Için Özel teknik personel, personal Müşteri Hakkında İlişkileri Uzmanlığı ettik ekibi yerleşik gegbekli Denetimler.        

Bu ekipda, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. kişiselleştirilmiş hizmet uzmanı personelin gerekli personelleri gerekli eğitimler düzenlenebilir, bu personelin orada yetkisi mevcut ve süreleri düzenlenir ve periyodik olarak denetlenir. İlgili personelin işten ayrılması halinde yapıldı yetkisi derhal kaldırıldı.   

Çalışanların sağlık dosyalarında fiziki olarak saklanan kişisel sağlık bilgisinin olduğu fiziki dosyaları kilitli ve sadece yetkili personelin erişebildiği yerlerde saklanır. Çalışanların sağlık personeli yetkili personel.

8. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. ÇALIŞANLARININ, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİMLERİ 

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. kişiselleştirilmiş hukuka aykırı'nın işlenmesini, verilere hukuka aykırı'nın erişebileceğini bekliyor ve açık havada havayı sağlayarak odaklanabiliyorken giderek artırılması için çalışanlarına, gerekli eğitimler yapılmasını istiyor. 

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. Anayasa'nın 20. maddesi ve KVK Kanunu'nun 4. maddesi uygun olarak kişisel kişisel işlenmesi ile; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve doğru şekilde güncel, isteğe bağlı, açık ve meşru usul güderek, tarihte, tarihi ve ölçülü bir isteğe bağlı veri işleme faaliyetinde bulunur. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , kanunlarda öngörlen veya kişisel veri işleme amacının istendiği süre kadar kişisel olmasını isteuz. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , liman, çalışanlarına, liman, çalışan firma ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgiler;      kimlik bilgileri (reklam, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası adres bilgisi, IP adresi), araç bilgileri ,, meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi , aile bireyleri verisi, sağlık verisi gibi kişisel odaları işlenmekte ve bu şekilde işlerken, burada sayılan kişisel veri sahiplerinin Takımı Lojistik Hizmetleri A.Ş. hizmetlerinin etkin faydaabilmesi, hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi için müşterileri için “en iyi hizmet” prensibi ile hizmet sunabiliyor ve hizmet sunabiliyoruz ve hizmetlerimizden yaklaşıyor ve pazarlama ve yeniliklerimizden yararlanabiliyor. 

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , KVK Kanunu'nun 10. maddesini uygun olarak doğru şekilde kontrol ediyor ve rıza kullanıyorsanız, henüz bilgi sahibi olduklarını talep ediyorsanız, bu konuda müşteri seçiminizi belirliyoruz. 

9.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. kişiselleştirilmiş işlenmesinde hukuksal düzenlemeler getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket ediyor. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi ekip Takımı Lojistik Hizmetleri A.Ş veri işlemdeki hedeflerine ulaşmaya hazır, ilgili bilgiler çıkarıldı ve makul beklentileri belirliyor. 

9.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğini Güncel Olmasını Sağlama

Kişiselleştirilmiş doğru güncel bir sekilde tutulması, ekibimiz Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. -. Kişisel verilerin doğru Ettik gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin özen yükümlülüğü bulunmaktadır aktif. Bu sebeple Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. önceden veri sahibi olan ilgili bilgiler bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için tüm iletişim yolları açıktır.         

9.3. Temizlemek, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme hedefi, açık ve kesin olarak belirleyerek. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , yürütmekte olduğu ticari faaliyetlerle ilgili ve bunlara gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.   

9.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , kişisel planlama, iştigal konu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olandaki dahilinde işlem yapıyor. Bu sebeple Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , kişisel temizleme güvenliği amaçlarının gerçekleştirilebiliyor, elverişli bir yöntem işlemekte ve amaçında gerçekleştirilmesiyle ilgili olduğu veya ilgili duyulmayan kişiselleştirilmiş işlenmeden kaçınmaktadır. Onları, sonradan ortaya çıkması muhtemel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yoktur.   

9.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç Amaç Amaç Gerekli Gerekli Süre Kadar Muhafaza Etme

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , kişiselliği ancak ilgili bilgisini açıkladı. Bu sürümda; Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. kişiselleştirilmesi gereken kişiselleştirme, bir süre önceden tahmin edilebilir, bir süre içerisindese bu süreye uygun davranıyor, bir süre hedeflenmişse kişisel hizmet işleneceği hedefiniz için gerekli olan ve yasalara eren süresi kadar saklanıyor. Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş'nin kişisel veri envanterindeki depolama süreleri esas almakta, burada süreyi sonunda Kanun kapsamındaki şartlar konusunda kişisel bilgiler, verinin içeriği ve kullanım amacına göre değiştirilerek, yok edilmemiş veya anonimleştirilmiştir.     

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. ; KVK Kanunu'nun 10. maddesi uygun olarak, kişiselleştirilmiş elde edilebilir olması mümkündür kişisel veri sahiplerini açıklıyor. Bu aşamada Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , veri sorumlusunun kimliği, özel temsilcisinin kimliği, kişisel personelin kullanımı, açık alanın, işlenen müşteri hizmetleri hizmetleri ve özel hizmetlerin açık olması, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar mevcut veri sahibinin ayarlanması gerekmektedir. Bu sayfadada müşterilerin ulaşabileceği bir şekilde web sitesinde ve ofis içerisinde Aydınlatma Metinleri yerleştirildi. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş.       web sitesi bu politika ile birlikte müşteri aydınlatma metni, politika tarihi, yayın tarihi.

11. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , hukuka uygun olan kişisel veri işleme olanağı, gerekli güvenlik önlemleri alıyor, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel kişisel kişiselleştirilmesi üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , KVK Kurulu'nca yeterli korumaya sahip olan yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmadığı duruma, mevcut ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı ilklenmiş olup olmadığına ve KVK Kurulu'nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veri aktarılabilir olması mümkün oluyor. Aktarım sebepleri açıkladı. 

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin yapılması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekiyor ise,
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin hukuki hazırlığı, kişisel veri aktarımı zorunlu ise,   
 • Kişisel veri aktarımı
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, H Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

12. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. KİŞİSEL VERİ ÇEVRE VE KİŞİSEL VERİLERİN SİNIFLANDIRILMASI   

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. nezdinde, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme bağlantıları, KVK Kanunu'nun 5. maddesinde kişisel veri işleme şartlarının bir veya birkaçına bağlı ve bunlarla yapılacak olarak, daha önce, kişisel kişisel iş merkezindeki 4. maddede ilkeler olmak, KVK Sözleşmesi'nde ilkelere ve KVK Yasasına bağlı tüm üyelere uyularak ve işbu Politika Merkezi merkezi kişisel veri sahiplerine (odalar, çalışanlar, merkezler, merkezler, çalışan adayları, merkezin içinde kurumumuzun olduğu yerde) işliyor.    

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği'nde kişisel veri envanteri oluşturuldu. Bu veri envanterinde veri grupları, verinin kaynağı, veri işleme şekli, veri işleme süreci, merkezde yayın yapan alıcı gruplarıBu menüda Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. kişisel veri envanteri içeren türler veri türevleri bu türlerle sınır olmamakla beraber orada.     

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

İletişim Verisi

Kişiye içme için kullanabileceği veri grubu (Telefon, adres, e-posta, Faks numarası, Ip adresi).

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair hizmet grubu veri toplama (İlan soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, sgk no, uyruk verisi, evlilik cüzdanı fotokopisi / taraması, çalışan Kartı).

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgileriinin içeriği veri grubu (Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu).

Taşıt Verisi

Bilgi grubu bilgisi (plaka no, şase no, motor no, ruhsat bilgisi).

Konum Verisi

Kişiye ait olan konum verisini ayarla veri grubu (GPS lokasyonu).

Görsel / İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel ayarlanabilir veri grubu (Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi / taraması, kimlik fotokopisi / taraması, pasaport fotokopisi / taraması).

Dijital İz Verisi

Şahıslara ait olan işletmelerin işleyişi açık olan dijital izlerin olduğu veri grubudur (Log).

Finansal Veri

(Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).

Biyometrik / GenetikVeri

Kişiye ait biyometrik / genetik temizleme teknikleri veri grubu (Parmak izi, genetik bilgi, damar izi).

Mesleki Veriler

(Çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası sicili).

Eğitim Verisi

Kişiye ait eğitim programları hakkında bilgi veri tabanını (Diploma notu, diploma fotokopisi / taraması).

Mal Varlığı Verisi

Kişinin sahip olduğu malların içeriğini açık veri grubudur (Tapu fotokopisi / taraması, araç ruhsatı fotokopisi / taraması).

Seyahat Verisi

Aradığı kişi (grup bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, liman verisi).

Şirket Verisi

Şahıs şirketi tasarımıdir (Şirket adresi).

Irk / Din Bilgisi

Kişinin kökeni ve inancına ait olma özelliğini veri veri grubudur (Irk / din bilgisi).

Dernek üyelik bilgileri

Dernek bilginin olduğu veri grubudur (Tüm dernek üyelikleri).

İmza Verisi

Kişiye ait imza bilgileriinin içeriği veri grubu (Islak imza, e-imza, imza fotokopisi / taraması).

Vize / Pasaport Verisi

Kişiye ait vize / pasaport bilgileri bilgi içeriği veri grubu (Vize bilgisi, pasaport fotokopisi / taraması).

Kılık Kıyafet Verisi

Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin özellikleri veri grubu (Kılık Kıyafet satın alma seçenekleri, giydiği ayırt edici özelliklerler).

Yaptırım Verisi

Şahıs geçmişinde yerleşik yaptırımlara dayalı veri grubudur (Ceza Kovuşturmaları, Adli Sicil Kaydı, Disiplin Kaydı).

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , Lojistik Pazarlama A.Ş. Kişisel Veri Envanteri'nde; oradan geçen günlerde ve yanı sıra; BGYS Varlıkların Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve KorunmasıTalimatı,İmha Talimatlarının yapılması veri toplama sınıflandırmalarını tamamlamış ve orada sürelerini, gerekçeleriyle bunu yapıyor.        

13. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , KVK Kanunu'nun 5. maddesi 2. fıkrasında ve 6. odada 3. fıkrasında kişisel kişisel çalışma alanı içerdiği yerde amaçlarla ve koşullarla önceden karar verilebilir. Bu amaç ve kavramsallaştırma: 

 • Müşterilere; hizmet tanıtımı, bilgilendirme ,,
 • Hizmet sunumu geliştirici tasarımı ve daha iyi hizmet sunması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı teklifi,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen hizmet sunabiliyor ve teknoloji hizmet sunabiliyorsanız, uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,
 • Kimlik teyidi,
 • Soru ve şikayetâyetlere cevap sorunu,
 • Veri güvenliği gereken teknik ve idari tedbirlerin güvenliği,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü ülkelerdeki ürünler ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakatlardaki,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri istediğimizde temini,
 • İlgili olmasını gereği saklanması gerekir
 • Bilgiliğin güvenliği lazımdır.
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar menüsü; özlük iyileştirilmesi, işin gereklilikleri sürekli olarak bir şekilde getirilir ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası araması, sağlık tasarımı tasarımı, iş başında olması,
 • İnternet sitesi ya da sosyal medya siteleri ile alındığı 3. kişi ajanslar için ile pazarlama konusunda,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası / takibi, 
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. hukuk işlerinin icrası / takibi,   
 • Ziyaretçi kayıtlarının öğrenme ve takibi.

 14. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , ilgili kanunlarda ve düzenlemelerde öngörülmesi gereken kişisel bilgiler bu. 

Bir Süre Açıklanmamış, Kişisel Veriler Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin o veriyi işleyen yürüttüğü Faaliyet ile Bağlı olarak, bağlı Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. GEREKTIREN süre kadar saklanmakta, daha sonra verinin niteliği olan takım Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş'nin oluşturduğu ilgili politikalardan silinmiş, yok edilmekte veya anonim hale getirilmiştir.      

Kişisel lojistik işlenme hedefi sona ermiş, ilgili yönetim ve Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş'nin. kesinleşmiş bir güvenlik görevlileri on ondan gelinmişse, kişisel olası güvenlik durumu muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delilebiliyor veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri çoklebilmesi veya savunmanın tesis edilmesini saklanabiliyor. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileride çoktan olduğu yerde zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürüsü geçenleri geçmekte iken daha önce açılacak ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'ye yöneltilen talep geleceği ilke giden yol süreleri belirliyor.     Bu sırada saklanan kişisel verilere sahip başka bir yerde erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta bulunan yerlerde zaman zaman ilgili kişisel verilere göredir. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel dileğiyle silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmiştir.

15. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI   

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , KVK Kanunu'nun 10. maddesi uygun olarak kişisel olarak kişiselleştirilmiş sahibinin bildirdiği kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirir. 

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri toplamalarının kişisel verilerini burada sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir: 

 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. iş ortaklarına,   
 • Banka ve sigorta şirketleri
 • Seyehat acentaları
 • Çalışanlara sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
 • indirimli fiyatlar
 • Eğitim şirketleri
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. tedarikcilerine, 
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. şirket yetkililerine, 
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 Aktarım açıklaması ve veri aktarımı açıklanıyor belirtilir.

Aktarımı Yapabilir Kişiler

Tanımı

Aktarım Amacı

İş Ortağı

Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlanmıştır.   

İş ortaklığındaki kurulma amaçlarının
yerine getirilmesiyle başa
çıkmadan önce olarak
aktarıldı.

Tedarikçi

Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin ticari faaliyetlerini yürütürken Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin emir ve odaklı uygun, ekibi temelli olarak Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. siz hizmet sunan tarafları tanımlandı.       

Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin tedarikçiden dış pazarda bir tedarikçiden satın alınabilir ve takımın Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin takımı Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin sunumunda istediği şekilde aktarılması.            

Yetkili Kamu Kurumları ve Kuruluşları

Mevzuat hükümlerine göre Team Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin 'den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve tanımlaması yapılmıştır.   

Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinde ve hukuki dayanakların sundukları.

 16. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

16.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel hukuka uygun olarak işlenmeden önce kılan hukuki dayanaklardan kaldı. Açık rıza dışında, kanunda istediğin şartlarda istediğin zaman da kişisel olarak işlenebilir. Kişisel veri işleme teknolojisi -.

İşlenme Şartları

Kapsamı

Örnek'in

Kanun Hükmü

Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb.

Çalışana ait özlük bilgileriinin yapılması gereği tutulması gerekir.

Sözleşmenin İfası

İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi vb.

Teslimat öncesi için adresi
adres bilgileriinin kaydedilmesi.

Fiili İmkânsızlık

Fiili imkânsızlık olmadan rıza verilmez olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi.

Bilinci kapalı odada iletişim veya adres bilgisi. Kaçırılan bir yerde konum bilgisi.

Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu

Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı,
Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum.

Bankacılık, Enerji, Sermaye Piyasaları gibi alanlara özel denetçileri bilgi paylaşımı paylaşımı.

Aleniyet Kazandırma

Umumun bilgisine sunması.

Kişinin, acil durum ulaşması için iletişim bilgisini ilan ediyor.

Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması

Dava dilinde, tescil paneli, her türlü tapu işlemi vb. işlerde verimli bir şekilde

İşten ayrılan bir çalışana ait olan dava açma zaman aşımı boyunca saklanması.

Meşru Menfaat

Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması durumunda veri işlenebilir.

Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primlerinizi kapatın.

17. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. HİZMET BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. Güvenlik Lojistik Hizmetleri A.Ş. binalarda güvenlik kontrolü ile izleme faaliyeti ile misafir girişi çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

GÜVENLİK KAMERALARI kullanılması Ettik misafir giriş çıkışlarının kayıt Altına alınması suretiyle Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapıyor.

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , güvenlik odaklı ile izleme faaliyeti gösteriyor; menfaatlerini korumak gibi şeyler taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak devam ediyor. Bu kamerada kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışanların ve ziyaretçilere duyurulmakta ve onları ararkenmaktadır. Alanlarına girişlerine asıldı. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından KVK Kanunu'nun 12. maddesi uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti varsa elde edilen kişisel özelliklere güveneceği bir konu için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

17.1. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. Hizmet Binası Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi 

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. Politika'da başka amaçlarla, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. hizmet binası misafir giriş çıkışları takibi hedef müşteri veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. Hizmet binalarına gelen KİŞİLERİN kimlik doğrulama Elde edilirken ya da Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin içeriğini yapabilir. Misafir giriş-çıkış takibi yapabiliyor.   

17.2 . Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. Hizmet Binasında Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişilebilirliği İlişkin Kayıtların Saklanması

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. politikaika'da başka amaçlarla, bina ve tesisler boyunca kalınan süre boyunca talep edenden inimizde internette erişilebilirabiliyor. Bu arada internet erişilebilen oturum açma günlüğü 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna düzen düzenlenmiş olan ve düzenlenmiş amir hükümlerine göre tutuluyor, bu kayıtlar ancak belediye kurum vekurumların hizmetlerine bağlı olarak hizmet verdiğimizveya ekip lojistik hizmetlerimizin içindekilerin yönetim ve yönetim kurullarının düzenlemelerini yapabiliyor. 

18. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesi, KVK Kanunu'nun 7. maddesi Kurulumuzun çıkarılandı Ilgili yasa hükümlerine uygun'un olduğu İşlenmiş olmasın Rağmen, işlenmesini GEREKTIREN sebeplerin Ortadan kalkması Halinde olduğu, “Kişisel Verilerin silinmesi, Yok Edilmesi ” Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişiselleştirilmiş silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. bu politika, yönetmelik hükümlerine göre bir politika. Bu yönetmelik tasarımı Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş.  tarafından BGYS'de İmha Talimatı oluşturuldu, öyküüğün başlaması ile birlikte çeşitli aralıklarla periyodik imhalar yaptırıyor.

19. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BÜ HAKLARIN KULLANILMASI

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , KVK Kanunu'nun 10. maddesini uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını açıklıyor bildirir, ve 11.maddesinde bu hakların nasıl kullanılacağını kişisel bilgi sahibine yol göster ve Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. KVK Kanunu'nun 13. maddesi kişisel bilgi sahiplerinin haklarını içerir ve kişisel veri sahiplerinin gerekli olanlarını içerir, 13. maddesine uygun olarak gerekli olanlar, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yapabilir.

19.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

19.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri toplama yeri

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişiselleştirilmiş işlenmişse buna göre kişisel bilgi talep etme,

c. Kişiselleştirilmiş işlenme amacını ve bileşim amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurtdışında veya yurt dışında kişiselleştirilmiş yayınlanmış üçüncü tarafta bilme,

e. Kişiselleştirilmiş eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltildi isteme ve bu düzeltildi yapılan işlemin

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olup olmadığından, işlenmeden önce nedenlerin uzaklaştığı hâlinde kişisel olarak silinmiş veya yok edilmemiş isteme ve bu odadada yapılan işlemlerde kişiselleştirilmiş geçmişinize kişilere bildirilmesi isteme,

g. İşlenen birleştirme münhasıran otomatik bir hale getirme, birleşikun aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Şahsi kanuna aykırı olarak işlenmesi gerekiyor zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi talep etme

19.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri güvenliği, KVK Kanunu'nun 28. maddesi gereğince orada haller KVK Kanunu'ndaki tutulduğunu, buradaki 20.1.1.'de sayılan haklarını ileri süremezler:

a. Kişiselleştirilmiş resmi istatistik ile anonim hâle getirildi, araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

b. Kişisel güvenlik millî savunmayı, millî güvenlik, kamu güvenliği koruma, kamu düzenini, ekonomik güvenlik, özel hayatın gizliliğini veya kişiliğini haklılar.

c. Kişisel güvenlik millî savunmayı, millî güvenlik, kamu güvenliği koruma, kamu düzenini veya ekonomik güvenlik sağlamaya yönelik kanun ve vesileştirilmiş kamu kurumları ve hedefleri önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler konusunda işlenmesi,

d. Kişiselleştirme, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine tabi olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu'nun 28/2 maddesi gereğince; halindeki kişisel kişisel veri bağlantısı giderin giderilmesi talep etme hakkı hariç, 20.1.1.'de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b. Kişisel veri sahibinin önceden yazılmış alenileştirilmiş

c. Kişisel veri işlemenin kanının durumu henüz yoklama işleci ve yetkili kamu kurumu ve yönetim kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya yönetim görevlileri yürütme ile ilgili disiplin içerisinde veya kovuşturması için olması,

d. Kişisel veri işlemenin güvenliği, vergi ve mali konulara yönelik olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının kesinleşmesine gerek olması.

19.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri Bağlantısı ettik Politika'da, Uluslararası Hakların korunmasi talepleri Hakkında Bilgi iletişim kuralları ile personal Bilgi islemlerini Yönetme ettik personal Bilgileri Yönetme yöntemlerini Veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyici yöntemlerle Uygulama formu'nu doldurup imzalarken ettik ettik Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'ücretsiz olarak iletilebilirlerdir. Ekip Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Kişisel Veri Başvuru Talebi Ilgili Ayrıntılar Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. müşteri aydınlatma metni ve içerisinde. 

 • www.teamlog.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile birlikte Küçük Çamlıca Mah. Bodrum Cami Cami Çıkmazı Sk. No: 2-1 Üsküdar / İstanbul, Türkiye adresi iletilmesi veya şahsen lazım,
 • www.teamlog.com.tr adresinde bulunan formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan “güvenli elektronik imzalama” ile imzalananlar sonra güvenli elektronik imzalı formun ekibilologi@hs01.kep.tr adresinde elektronik posta adresleri, elektronik ingilizce, mobil imza ya da Ilgili kisi Tarafından Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'ye daha önce bildirilen ve Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'nin üzerinde bulunan elektronik posta adresinde bağlantı kurmayı tercih ediyorden emin olabilirsiniz .   

Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğimizin yapılmasıda, ilgili olanlar;

a) Reklam, soyad ve lisanslı yazılı ise,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

sözcük belirtmesi zorunludur. Aksi halde, geçerli bir karar verildi. Başvuru formu doldurmadan yapilacak başvuruularda burada sayılan hususların eksiksiz olduğu Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş 'ye iletilmesi gerekir.

Kişisel veri tabanı isimsiz üye adayın aranabilmesi için veri sahibi adında bir üye bulunamamıştır .

20. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI'NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ 

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. , işbu belge ile ortaya koyulan esasları, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. içeriğinde başka bir veri güvenliği ve politikaları ve kişisel bilgileriniz için.    

21. Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU  

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının öyküsünü hedefleyen yönetim yapısıdır.  

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. yerleşik işbu Politika ve bu Politika'ya bağlı ve bağlı başka politikalar mevcut durumda Bilgi Güvenliği Komitesi, Şirket üst yönetiminin kararı gereğince görevlendirilmiştir.  

Bu Komite'nin kişisel tasarımı ile ilgili bilgiyi içindir.

 • Kişisel şifreleme ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve planlamalarınızı ve web sitemizin üst yönetiminin onayına sunmak,
 • Kişisel şifreleme ve iş güvenliği yönetimi ilkeleri yönetmeliğini ve yönetimini ne şekilde kullanabileceğini açıklamayı ve bu çerçevede şirketi yönet
 • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun şartına göre ayarlanması şartına göre ayarlanmalıdır.
 • Kişisel Lojistik Hizmetleri ve Ekip Yönetimi Hizmetleri A.Ş. ve Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'nin çevre alanında olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
 • Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'nin kişisel veri işleme faaliyeti mümkün kılan riskleri gösterilebilir hale getirilebilir hale getiriliyor, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak, 
 • Kişisel korunma ve politikaların geliştirilmesi ve yayılma konusunda, kişisel bilgi sahiplerinin kişisel bilgi işlemlerinde ve kanuni haklarında işbirliği konusunda işbirliğiilmesinin
 • Kişisel veri sahiplerinin listesi
 • Kişisel temizlik güvenliği konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek, bu konuda ve düzenlemelere uygun olarak Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. içeriğini isteler konusundaki önerilerini almak,  
 • KVK Kurulu ve Kurumu ile olanları yürütmek,
 • Şirket üst yönetiminin kişisel yeteneklerini yapıyor.

Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. (Veri Sorumlusu) 

Küçük Çamlıca Mah. Bodrum Cami Cami Çıkmazı Sk. No: 2-1 Üsküdar / İstanbul, Türkiye

Mersis No: 08330498311211115

EK-1 TANIMLAR

Açık Rıza: bir konuya, açıkta ve özgür iradeyle hazırlanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğinin kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekildedir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile olmasınıilemez hale getirilmesi.

Başvuru Formu: “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Orada Veri Sorumlusuna başvuru Başvurulara İlişkin Başvuru Formu” içeren Kişisel Veri Sahipleri

Çalışan Adayı: Team Lojistik Hizmetleri A.Ş 'de herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili açık açmış olan gerçekliğini.

İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Team Lojistik Hizmetleri A.Ş 'nin her türlü iş ortağı merkezinde

İş Ortağı: Team Lojistik Hizmetleri A.Ş nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel yönetim sistemi veya kişisel yönetim sistemi, otomatik yönetim sistemi, kişisel yönetim kurulu, kişisel yönetim kurulu, web sitesi, web sitesi, web sitesi, web sitesi, web sitesi, web sitesi sınıflandırma ya da yönetimi nasıl yapılır yönlendirilmesi gereği her türlü işlem.

Kişisel Ver Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteri, personel, personel çalışanı

Kişisel Veri: Kimliği belirle veya belirlenebilir. Kanun içeriğini bilmiyor. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafetler, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, ceza mahkumiyeti ve güvenlik konusundaki bilgiyi ve genetik Veriler.

Üretici : Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin ticari faaliyetlerini yürütürken Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'Özel birimlerinde UYGUN ettik emir nin, ekibi Temelli Olarak Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş. 'hizmet sunan taraflar.  

Üçüncü Kişi: Politika içeriği farklı bir şekilde tanımlanabilir olan, kişisel bilgiler politika içeriği işlenen gerçek kişiler (Örn. Aile bireyleri, eski çalışanlar).

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun öyküsü henüz üye değil. Tasarımı, Team Lojistik Hizmetleri A.Ş nin verilerini tutan bulut bilişim firması

Veri Sorumlusu: Kişiselleştirme işlenme hedefleri ve belirleyici unsurları belirleyen, sistematik sistematik bir şekilde tutulması yerinde (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika yönetimi Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş. ,Verisorumlusudur.

Verilerin Silinmesi: Şirketimizde herhangi bir bilgiyi, kişisel veriye bağlanın engellenecek şekilde şifrelenmesi ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması bekleniyor.

Verilerin Yokedilmesi: Kişisel verinin kuşu aha geri dönülemeyecek bir fiziksel biçiminde fiziksel veya orjinal yöntemlerle uzaklaştığında uzaklaştığında ifade ettik. 

Ziyaretçi: Team Lojistik Hizmetleri A.Ş 'nin sahip olduğu veya fiziksel sitemizdeki çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internetteki sitelerimizi ziyaret eden gerçekliğimiz.

EK-2 KVK KANUNU'NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER

7 Nisan 2016 7 Nisan 2016 tarihi merkezde Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş’nin şartlara bağlı olarak uygun davranışları: (i) Kişisel bilgiler işleniyor ile ilgili genel kurallar ve ilkeler, (ii) Kişisel veri sahiplerinin şart şartı, (iii) şartler.

7 Ekim 2016 7 Ekim 2016 tarihi merkezde sıralanan düzenlemelerdeki kurullar ve Ekip Lojistik Hizmetleri A.Ş. bu düzenlemelere uygun hareketler: (i) Kişisel iç mekanlarda ve yurtdışında dışa aktarım sözleşmesi, (ii) Kişisel verinin sahibi olan kişisel veri sahibinin, Team Lojistik Hizmetleri GİBİ. 'in içinde haklarındaki hakları (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğreniyor, bilgi talep etme, aktarma planı, talep talep etme) kullanma ve KVK Kurulu'na şikayetayetayette olduğu yerde düzenlemeler.

7 Nisan 2017 7 Nisan 2017 tarihinde; (i) 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak bir rızalar, kişisel veri sahibi olanlardan birinin beyanda bulunulmaması halinde KVK Kanunu'na uygun kabul edilebilir. (ii) KVK Kanunu'na bağlı Yönetmeliklerinizde yapacağınız girecektir.

Nisan 2018 7, 7 Nisan 2016 Tarihinde kişiselleştirilmiş Kişisel Bilgiler 7 Nisan 2018 Tarihine Kadar Takım Lojistik Hizmetleri A.Ş'nin KVK Kanunu'na uyumlu hale getirilebilir, silinecek Veya anonim hale getirilebilir.